©2014-2022, BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN
PHỦ DIỄN

Địa chỉ: Xóm 14, Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An Lịch công tác